FANDOM


  • Prostitusyon (Women Exploitation) - naipakita ang pageexploit sa mga kababaihan sa umpisa ng kwento sa lugar at nature ng trabahong pinasukan ni Angela sa isang nightclub. Marahil batay sa kahirapan kaya kumakapit ang ilang kababaihan sa patalim.
  • Adultery/Concubinage - naisalarawan ang pakikiapid ng isang lalaking de pamilya sa isang nightclub singer. Mailan-ilang mga kaso ang patuloy pa ring naitatala sa kasalukuyang lipunan.
  • Sexual Abuse - walang nagawa ang mga babae sa loob ng bilangguan sa pang-aabusong ginagawa sa kanila ng mga may kapangyarihan. Laganap pa rin ang pang-aabuso lalo na sa mga kababaihang powerless at hopeless.

All items (1)