FANDOM


  • Puberty - pinakita ang transition ng mga anak ni Amanda sa kwento kung saan mula sa kawalan ng awareness at pakikibahagi sa kanilang responsibilidad bilang mga mamamayan ay kalaunan nila itong natutunan habang sila lalong tumatanda. Nagkaroon sila ng sari-sariling desisyon sa buhay na tumukoy sa kanilang naging kapalaran.
  • Unwanted Pregnancy/Pre-marital sex - dalawang aksyon na ipinakita at isinagawa 2 nakatatandang anak ni Amanda at Julian. Dahil sa pagiging konserbatibo noon at sa mahigpit na pagsunod sa turo ng simbahan, napilitan magpakasal si Isagani at Evelyn taliwas sa pagpapakasal ni Jules at Mara dahil mahal nila ang isa't-isa.
  • Responsibilidad ng mga Magulang - pangunahing ipinakitang tema pelikula, lalung-lalo na ang paghihirap, pagtiyatiyaga, pag-aalala at proteksiyong nais ipadama ng mga ina sa kanilang mga anak. Kasabay dito, ipinakita din ang katatagan ng loob ni Amanda sa mga unos na dumating sa kanilang pamily para lang mapanatiling buo at intact ito..

All items (1)