FANDOM


  • Single Parenthood – isa sa pangunahing tema ng kwento na naglalarawan ng paghihirap ng isang single parent lalo ng ng mga single mothers. Nagpapakita ng responisibilidad at consequences na kaakibat ng masusing panunuri sa pagplaplano ng pagkakaroon ng pamilya at mga anak.</li>
  • Puberty – maliwanang na naipakita sa kwento ang pisikal, mental at sosyal na pagbabago ng mga anak ni Lea. Kaantabay nito ang mga responsibilidad ng magulang sa pag-gabay at pagbibigay linaw sa mga naangkop na pagdedesisiyon at aksyon ng mga batang nagdadalaga at nagbibinata.</li></li>

All items (2)