FANDOM


  • Lea – ina ni Maya at Ojie na pangunahing tampok sa istorya. Naging matatag at butihin sa pagiging single mother at social worker sa naging takbo ng kwento.</li>
  • Maya – isa sa mga anak ni Lea kay Ding. Pinakita ang pagdadalaga sa kwento at mga kaantabay nitong pagbabago sa kanyang personalidad na naging mas mausyoso.</li>
  • Ojie – isa sa mga anak ni Lea kay Raffy. Kinakitaan ng pagbibinata sa kwento na kung saan hirap sa tamang padedesisyon at nawawalan ng boundary mula sa pagiging binata at adulthood.</li>
  • Ding – live-in partner ni Lea.</li>
  • Raffy – dating asawa ni Lea.</li>
  • Johnny – kasama ni Lea sa kanyang social service. Pinagpapantasyahan ni Lea.</li>

    All items (3)