FANDOMDekada '70 ang istorya ng pamumuhay ng isang pamilya noong 1970’s na kung saan dinetalye ang paghihirap at pakikibaka sa pagbagong naimplemente sa rehimeng Marcos. Ang mga nagyaring pagbabago ay nagumpisa noong mapawalang bisa ang Writ of Habeas Corpus, proklamasyon ng Martial Law, pagbobomba sa Plaza Miranda at pagkakulong ng ilang mga tumutuligsa sa gobyerno.

Ang lahat ng mga pagbabagong ito sa lipunan ay nasaksihan ng isang babaeng tauhan, si Amanda Bartolome, asawa at ina sa 5 lalaki na lumaki at tumapak sa iba’t ibang landas at paniniwala. Nabuhay ang kanyang identidad at pagnanais na ipahayag ang kanyang stand bilang isang mamamayan ng bansa, ina at babae. Umapila ang istorya sa ebolusyon ng mga tauhan nito na kumakatawan sa bagong henerasyon ng mga Pilipino. Istorya ng isang ina at ng kanyang pamilya at ang lipunan na pumapaligid at nakakaapekto sa kanilang pamumuhay, isang istorya ng katatagan at kung papaano pinairal ni Amanda ang kanyang pag-iisip at puso sa hating damdaming dulot ng batas at ng kanyang pagiging ina.

Pages in category "Dekada '70"

This category contains only the following page.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.